Jump directly to a Flight:

        Flight A         Flight B         Flight C         Flight D
        Flight E         Flight F         Flight G  
 

Flight A results for Aug 31:

Player Name Opponent Match Results Points Today
  Rich Arnold
 
      details...
 
  vs. Blase Cindric
  vs. Rich Joseph
  vs. Justin Kraynak
  vs. Gordon Longstreet
  vs. Dylan Osborne
  vs. Jim Wolf
3 down
2 up
2 up
3 up
2 down
1 up
4 pts

 
  Blase Cindric
 
      details...
 
  vs. Rich Arnold
  vs. Rich Joseph
  vs. Justin Kraynak
  vs. Gordon Longstreet
  vs. Dylan Osborne
  vs. Jim Wolf
3 up
4 up
2 up
4 up
1 up
6 up
6 pts

 
  Rich Joseph
 
      details...
 
  vs. Rich Arnold
  vs. Blase Cindric
  vs. Justin Kraynak
  vs. Gordon Longstreet
  vs. Dylan Osborne
  vs. Jim Wolf
2 down
4 down
even
2 up
4 down
1 up
2½ pts

 
  Justin Kraynak
 
      details...
 
  vs. Rich Arnold
  vs. Blase Cindric
  vs. Rich Joseph
  vs. Gordon Longstreet
  vs. Dylan Osborne
  vs. Jim Wolf
2 down
2 down
even
2 up
4 down
1 up
2½ pts

 
  Gordon Longstreet
 
      details...
 
  vs. Rich Arnold
  vs. Blase Cindric
  vs. Rich Joseph
  vs. Justin Kraynak
  vs. Dylan Osborne
  vs. Jim Wolf
3 down
4 down
2 down
2 down
5 down
even
½ pt

 
  Dylan Osborne
 
      details...
 
  vs. Rich Arnold
  vs. Blase Cindric
  vs. Rich Joseph
  vs. Justin Kraynak
  vs. Gordon Longstreet
  vs. Jim Wolf
2 up
1 down
4 up
4 up
5 up
4 up
5 pts

 
  Jim Wolf
 
      details...
 
  vs. Rich Arnold
  vs. Blase Cindric
  vs. Rich Joseph
  vs. Justin Kraynak
  vs. Gordon Longstreet
  vs. Dylan Osborne
1 down
6 down
1 down
1 down
even
4 down
½ pt

 

Flight A overall points:

Player Name: Points before
Aug 31
Aug 31
Points
 
Total Points
  Blase Cindric 33 6 39
  Dylan Osborne 22 5 27
  Rich Joseph 23 25½
  Justin Kraynak 23 25½
  Rich Arnold 15½ 4 19½
  Jim Wolf 17 ½ 17½
  Gordon Longstreet 13½ ½ 14


 

Flight B results for Aug 31:

Player Name Opponent Match Results Points Today
  Barb Carbone
 
      details...
 
  vs. Maureen DiFeo
  vs. Deb Fair
  vs. Deb King
  vs. Judy Malatesta
  vs. Linda Moreland
9 up
1 up
3 down
even
1 down
2½ pts

 
  Maureen DiFeo
 
      details...
 
  vs. Barb Carbone
  vs. Deb Fair
  vs. Deb King
  vs. Judy Malatesta
  vs. Linda Moreland
9 down
9 down
9 down
9 down
9 down
0 pts

 
  Deb Fair
 
      details...
 
  vs. Barb Carbone
  vs. Maureen DiFeo
  vs. Deb King
  vs. Judy Malatesta
  vs. Linda Moreland
1 down
9 up
2 down
even
1 down
1½ pts

 
  Deb King
 
      details...
 
  vs. Barb Carbone
  vs. Maureen DiFeo
  vs. Deb Fair
  vs. Judy Malatesta
  vs. Linda Moreland
3 up
9 up
2 up
5 up
1 up
5 pts

 
  Judy Malatesta
 
      details...
 
  vs. Barb Carbone
  vs. Maureen DiFeo
  vs. Deb Fair
  vs. Deb King
  vs. Linda Moreland
even
9 up
even
5 down
3 down
2 pts

 
  Linda Moreland
 
      details...
 
  vs. Barb Carbone
  vs. Maureen DiFeo
  vs. Deb Fair
  vs. Deb King
  vs. Judy Malatesta
1 up
9 up
1 up
1 down
3 up
4 pts

 

Flight B overall points:

Player Name: Points before
Aug 31
Aug 31
Points
 
Total Points
  Linda Moreland 24 4 28
  Deb King 21½ 5 26½
  Barb Carbone 23 25½
  Deb Fair 15 16½
  Judy Malatesta 13½ 2 15½
  Maureen DiFeo 8 0 8


 

Flight C results for Aug 31:

Player Name Opponent Match Results Points Today
  Walt Cannon
 
      details...
 
  vs. Art Dye
  vs. Tom Hinkson
  vs. Jim MacArthur
  vs. Dean Osborne
  vs. Dick Osborne
  vs. Bill Schuster
  vs. Flavio Tiberia
1 up
5 up
1 down
2 up
2 up
1 down
2 up
5 pts

 
  Art Dye
 
      details...
 
  vs. Walt Cannon
  vs. Tom Hinkson
  vs. Jim MacArthur
  vs. Dean Osborne
  vs. Dick Osborne
  vs. Bill Schuster
  vs. Flavio Tiberia
1 down
4 up
even
even
2 up
2 down
1 up
4 pts

 
  Tom Hinkson
 
      details...
 
  vs. Walt Cannon
  vs. Art Dye
  vs. Jim MacArthur
  vs. Dean Osborne
  vs. Dick Osborne
  vs. Bill Schuster
  vs. Flavio Tiberia
5 down
4 down
4 down
4 down
1 down
6 down
5 down
0 pts

 
  Jim MacArthur
 
      details...
 
  vs. Walt Cannon
  vs. Art Dye
  vs. Tom Hinkson
  vs. Dean Osborne
  vs. Dick Osborne
  vs. Bill Schuster
  vs. Flavio Tiberia
1 up
even
4 up
2 up
1 up
1 down
2 up
5½ pts

 
  Dean Osborne
 
      details...
 
  vs. Walt Cannon
  vs. Art Dye
  vs. Tom Hinkson
  vs. Jim MacArthur
  vs. Dick Osborne
  vs. Bill Schuster
  vs. Flavio Tiberia
2 down
even
4 up
2 down
2 up
2 down
1 down
2½ pts

 
  Dick Osborne
 
      details...
 
  vs. Walt Cannon
  vs. Art Dye
  vs. Tom Hinkson
  vs. Jim MacArthur
  vs. Dean Osborne
  vs. Bill Schuster
  vs. Flavio Tiberia
2 down
2 down
1 up
1 down
2 down
3 down
2 down
1 pt

 
  Bill Schuster
 
      details...
 
  vs. Walt Cannon
  vs. Art Dye
  vs. Tom Hinkson
  vs. Jim MacArthur
  vs. Dean Osborne
  vs. Dick Osborne
  vs. Flavio Tiberia
1 up
2 up
6 up
1 up
2 up
3 up
1 up
7 pts

 
  Flavio Tiberia
 
      details...
 
  vs. Walt Cannon
  vs. Art Dye
  vs. Tom Hinkson
  vs. Jim MacArthur
  vs. Dean Osborne
  vs. Dick Osborne
  vs. Bill Schuster
2 down
1 down
5 up
2 down
1 up
2 up
1 down
3 pts

 

Flight C overall points:

Player Name: Points before
Aug 31
Aug 31
Points
 
Total Points
  Art Dye 30 4 34
  Flavio Tiberia 29 3 32
  Jim MacArthur 25½ 31
  Dick Osborne 30 1 31
  Dean Osborne 28 30½
  Bill Schuster 23 7 30
  Walt Cannon 14 5 19
  Tom Hinkson 15½ 0 15½


 

Flight D results for Aug 31:

Player Name Opponent Match Results Points Today
  JoAnn Bahr
 
      details...
 
  vs. Debbie Book
  vs. Patty Kuzniar
  vs. Mary Rose Marks
  vs. Michele Means
  vs. Janice Schwanbeck
  vs. Emma Weingartner
even
even
2 down
6 up
1 up
2 down
3 pts

 
  Debbie Book
 
      details...
 
  vs. JoAnn Bahr
  vs. Patty Kuzniar
  vs. Mary Rose Marks
  vs. Michele Means
  vs. Janice Schwanbeck
  vs. Emma Weingartner
even
1 up
3 down
9 up
even
1 up
4 pts

 
  Patty Kuzniar
 
      details...
 
  vs. JoAnn Bahr
  vs. Debbie Book
  vs. Mary Rose Marks
  vs. Michele Means
  vs. Janice Schwanbeck
  vs. Emma Weingartner
even
1 down
3 down
9 up
1 down
even
2 pts

 
  Mary Rose Marks
 
      details...
 
  vs. JoAnn Bahr
  vs. Debbie Book
  vs. Patty Kuzniar
  vs. Michele Means
  vs. Janice Schwanbeck
  vs. Emma Weingartner
2 up
3 up
3 up
9 up
3 up
4 up
6 pts

 
  Michele Means
 
      details...
 
  vs. JoAnn Bahr
  vs. Debbie Book
  vs. Patty Kuzniar
  vs. Mary Rose Marks
  vs. Janice Schwanbeck
  vs. Emma Weingartner
6 down
9 down
9 down
9 down
8 down
8 down
0 pts

 
  Janice Schwanbeck
 
      details...
 
  vs. JoAnn Bahr
  vs. Debbie Book
  vs. Patty Kuzniar
  vs. Mary Rose Marks
  vs. Michele Means
  vs. Emma Weingartner
1 down
even
1 up
3 down
8 up
2 up
3½ pts

 
  Emma Weingartner
 
      details...
 
  vs. JoAnn Bahr
  vs. Debbie Book
  vs. Patty Kuzniar
  vs. Mary Rose Marks
  vs. Michele Means
  vs. Janice Schwanbeck
2 up
1 down
even
4 down
8 up
2 down
2½ pts

 

Flight D overall points:

Player Name: Points before
Aug 31
Aug 31
Points
 
Total Points
  Emma Weingartner 28½ 31
  Mary Rose Marks 20 6 26
  Patty Kuzniar 22 2 24
  JoAnn Bahr 19 3 22
  Debbie Book 18 4 22
  Janice Schwanbeck 18½ 22
  Michele Means 21 0 21


 

Flight E results for Aug 31:

Player Name Opponent Match Results Points Today
  Brandon Benic
 
      details...
 
  vs. Mike Benic
  vs. Tony Curic
  vs. Mike George
  vs. Sam Herskovitz
  vs. Mike Sparanga
  vs. Jim Stevenson
3 up
1 up
1 up
2 up
9 up
3 up
6 pts

 
  Mike Benic
 
      details...
 
  vs. Brandon Benic
  vs. Tony Curic
  vs. Mike George
  vs. Sam Herskovitz
  vs. Mike Sparanga
  vs. Jim Stevenson
3 down
1 down
2 down
2 down
9 up
1 up
2 pts

 
  Tony Curic
 
      details...
 
  vs. Brandon Benic
  vs. Mike Benic
  vs. Mike George
  vs. Sam Herskovitz
  vs. Mike Sparanga
  vs. Jim Stevenson
1 down
1 up
1 up
2 up
9 up
4 up
5 pts

 
  Mike George
 
      details...
 
  vs. Brandon Benic
  vs. Mike Benic
  vs. Tony Curic
  vs. Sam Herskovitz
  vs. Mike Sparanga
  vs. Jim Stevenson
1 down
2 up
1 down
1 down
9 up
4 up
3 pts

 
  Sam Herskovitz
 
      details...
 
  vs. Brandon Benic
  vs. Mike Benic
  vs. Tony Curic
  vs. Mike George
  vs. Mike Sparanga
  vs. Jim Stevenson
2 down
2 up
2 down
1 up
9 up
5 up
4 pts

 
  Mike Sparanga
 
      details...
 
  vs. Brandon Benic
  vs. Mike Benic
  vs. Tony Curic
  vs. Mike George
  vs. Sam Herskovitz
  vs. Jim Stevenson
9 down
9 down
9 down
9 down
9 down
9 down
0 pts

 
  Jim Stevenson
 
      details...
 
  vs. Brandon Benic
  vs. Mike Benic
  vs. Tony Curic
  vs. Mike George
  vs. Sam Herskovitz
  vs. Mike Sparanga
3 down
1 down
4 down
4 down
5 down
9 up
1 pt

 

Flight E overall points:

Player Name: Points before
Aug 31
Aug 31
Points
 
Total Points
  Sam Herskovitz 29½ 4 33½
  Brandon Benic 26½ 6 32½
  Mike Benic 28 2 30
  Jim Stevenson 27 1 28
  Tony Curic 21 5 26
  Mike George 14 3 17
  Mike Sparanga 1 0 1


 

Flight F results for Aug 31:

Player Name Opponent Match Results Points Today
  Carole Chiccarino
 
      details...
 
  vs. Paula Lawrence
  vs. Marla Nardo
  vs. Donna Neff
  vs. Carol Osborne
  vs. Charlene Osborne
  vs. Virginia Peterson
3 up
1 down
9 up
2 down
1 up
9 up
4 pts

 
  Paula Lawrence
 
      details...
 
  vs. Carole Chiccarino
  vs. Marla Nardo
  vs. Donna Neff
  vs. Carol Osborne
  vs. Charlene Osborne
  vs. Virginia Peterson
3 down
4 down
9 up
2 down
even
9 up
2½ pts

 
  Marla Nardo
 
      details...
 
  vs. Carole Chiccarino
  vs. Paula Lawrence
  vs. Donna Neff
  vs. Carol Osborne
  vs. Charlene Osborne
  vs. Virginia Peterson
1 up
4 up
9 up
even
3 up
9 up
5½ pts

 
  Donna Neff
 
      details...
 
  vs. Carole Chiccarino
  vs. Paula Lawrence
  vs. Marla Nardo
  vs. Carol Osborne
  vs. Charlene Osborne
  vs. Virginia Peterson
9 down
9 down
9 down
9 down
9 down

0 pts

 
  Carol Osborne
 
      details...
 
  vs. Carole Chiccarino
  vs. Paula Lawrence
  vs. Marla Nardo
  vs. Donna Neff
  vs. Charlene Osborne
  vs. Virginia Peterson
2 up
2 up
even
9 up
4 up
9 up
5½ pts

 
  Charlene Osborne
 
      details...
 
  vs. Carole Chiccarino
  vs. Paula Lawrence
  vs. Marla Nardo
  vs. Donna Neff
  vs. Carol Osborne
  vs. Virginia Peterson
1 down
even
3 down
9 up
4 down
9 up
2½ pts

 
  Virginia Peterson
 
      details...
 
  vs. Carole Chiccarino
  vs. Paula Lawrence
  vs. Marla Nardo
  vs. Donna Neff
  vs. Carol Osborne
  vs. Charlene Osborne
9 down
9 down
9 down

9 down
9 down
0 pts

 

Flight F overall points:

Player Name: Points before
Aug 31
Aug 31
Points
 
Total Points
  Paula Lawrence 30 32½
  Marla Nardo 24 29½
  Carol Osborne 22 27½
  Charlene Osborne 22½ 25
  Donna Neff 23½ 0 23½
  Carole Chiccarino 19 4 23
  Virginia Peterson 5 0 5


 

Flight G results for Aug 31:

Player Name Opponent Match Results Points Today
  Patty Iwanejko
 
      details...
 
  vs. Sue Klush
  vs. Karen Madden
  vs. Michelle Piccirilli
  vs. Mary Smith
  vs. Mary Ann Walsh
2 up
2 down
1 up
3 down
1 down
2 pts

 
  Sue Klush
 
      details...
 
  vs. Patty Iwanejko
  vs. Karen Madden
  vs. Michelle Piccirilli
  vs. Mary Smith
  vs. Mary Ann Walsh
2 down
2 down
1 down
5 down
1 down
0 pts

 
  Karen Madden
 
      details...
 
  vs. Patty Iwanejko
  vs. Sue Klush
  vs. Michelle Piccirilli
  vs. Mary Smith
  vs. Mary Ann Walsh
2 up
2 up
3 up
1 down
2 up
4 pts

 
  Michelle Piccirilli
 
      details...
 
  vs. Patty Iwanejko
  vs. Sue Klush
  vs. Karen Madden
  vs. Mary Smith
  vs. Mary Ann Walsh
1 down
1 up
3 down
4 down
1 up
2 pts

 
  Mary Smith
 
      details...
 
  vs. Patty Iwanejko
  vs. Sue Klush
  vs. Karen Madden
  vs. Michelle Piccirilli
  vs. Mary Ann Walsh
3 up
5 up
1 up
4 up
4 up
5 pts

 
  Mary Ann Walsh
 
      details...
 
  vs. Patty Iwanejko
  vs. Sue Klush
  vs. Karen Madden
  vs. Michelle Piccirilli
  vs. Mary Smith
1 up
1 up
2 down
1 down
4 down
2 pts

 

Flight G overall points:

Player Name: Points before
Aug 31
Aug 31
Points
 
Total Points
  Mary Smith 18 5 23
  Karen Madden 18½ 4 22½
  Patty Iwanejko 18 2 20
  Mary Ann Walsh 17 2 19
  Sue Klush 18½ 0 18½
  Michelle Piccirilli 15 2 17